Profile

Dé basis voor het basisonderwijs

Agenda

14/09/2022 - Almelo

Training Technisch lezen en spellen

In vier bijeenkomsten word je meegenomen in vakinhoudelijke en didactische aspecten die van belang zijn bij het leren lezen en spellen in groep 3.

15/09/2022 - Amersfoort

Training Doelgericht werken met leerlijnen

In de training krijg je kennis van de opbouw van de leerlijnen taal en rekenen, leer je welke beredeneerde keuze er gemaakt kunnen worden wat betreft het aanbod taal en rekenen en welke aandachtspunten er zijn voor de didactiek.

Save the children
21/09/2022 - Utrecht

Congres ‘Lesgeven in groep 8’

Groep 8 is een bijzonder jaar voor je leerlingen én voor jou als leerkracht. Je hebt specifieke kennis en vaardigheden nodig om je leerlingen te begeleiden en les te geven.

24/09/2022 - Amersfoort

Training Oriëntatie op leiderschap

Deze training biedt schoolbesturen de mogelijkheid om ambitieuze en talentvolle medewerkers op het gebied van leiderschap te faciliteren in hun ontwikkeling als leider binnen het primair onderwijs.

28/09/2022 - Utrecht

Training Formatieve evaluatie

Om formatief je lessen te kunnen vormgeven, is het belangrijk dat je een aantal vaardigheden onder de knie krijgt, die in deze training aan bod komen: goede doelen stellen, bijpassende succescriteria formuleren, feedback geven aan en ontvangen van leerlingen, differentiëren.

28/09/2022 - Bussum

Congres Jonge kind 2022

Op woensdag 28 september 2022 vindt de 6e editie van het Landelijk congres Jonge kind AOb en HJK plaats in Spant! Bussum. Met als thema ‘Spelen met ruimte’.

29/09/2022 - Amersfoort

Training Passende perspectieven

Meer leerlingen kunnen het fundamentele referentieniveau 1F halen. Andere leerlingen halen dat niveau 1F niet, maar kunnen wel verder komen. Hoe? Met een passend onderwijsaanbod.