Profile

Dé basis voor het basisonderwijs

Agenda

22/11/2019 - Doorn

IVN-conferentie Kind & Natuur

Het bos levert een waardevolle bijdrage aan klimaatadaptatie, biodiversiteit en waterretentie. Tijdens de IVN-conferentie Kind & Natuur 2019 kun je als leerkracht, pedagogisch medewerker en directielid de mogelijkheden van het bos voor kinderen verkennen.

12/12/2019 - Amersfoort

Congres ‘Taalontwikkelingsstoornis’

Tijdens het congres ‘Leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS)’ worden onder meer de volgende vragen beantwoord: Welke invloed heeft een TOS op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen? Hoe maak je lesmateriaal en activiteiten toegankelijk voor leerlingen met een TOS?

Save the children
13/12/2019 - Amsterdam

Afscheidsrede Paul Kirschner

Vanaf 1 juni 2019 is Paul Kirschner met emeritaat. Zijn afscheidsrede als hoogleraar bij de Open Universiteit houdt hij op 13 december 2019 (save the date!). Rond zijn afscheidsrede wordt een symposium georganiseerd met als onderwerp het nut en de betekenis van onderwijs.

16/12/2019 - Amersfoort

Training Vakdidactisch coachen

Leren op school wordt door kinderen geregeld ervaren als saaie taken die afgemaakt moeten worden. Wat kan een leerkracht doen om een kind effectiever te ondersteunen om met plezier en meer succes te leren?

09/01/2020 - Amersfoort

Leergang Close Reading

Tijdens de leergang Het versterken van begrijpend luisteren en lezen door Close Reading van Expertis krijg je meer achtergrondkennis over alle elementen van Close Reading en handvatten om deze aanpak in jouw onderwijspraktijk in te zetten.

05/02/2020 - Venray

Inspiratiedag voor het jonge kind

Op woensdag 5 februari 2020 vindt de tiende Inspiratiedag voor het Jonge Kind plaats. Dat is voor de organisatie de reden om het thema ‘Feest!’ te kiezen. Tijdens deze inspiratiedag draait het om de peuter, kleuter en het groep 3-kind. Een dag vol inspiratie, verdeeld over drie workshoprondes.

12/02/2020 - Bussum

Startconferentie Naar inclusiever onderwijs

Onderwijsorganisaties, gemeenten en hun partners wisselen daarin veelbelovende praktijken uit, doen inspiratie op, leren van elkaar en werken aan praktijkverbetering. De conferentie besteedt uitgebreid aandacht aan de stappen die scholen in het primair onderwijs zetten.

01/04/2020 - Bussum

5e Landelijk congres Jonge kind

Noteer 1 april 2020 alvast in je agenda. Dan is namelijk de jubileum-editie van het 'Landelijk congres Jonge kind' dat HJK samen met de AOb organiseert. Werk jij in de onderbouw van het basisonderwijs of in de kinderopvang? Dan is dit congres zeker iets voor jou.