Profile

Dé basis voor het basisonderwijs

Serie: stoppen of doorgaan?

Eric van Hees (40 jaar) heeft sinds 2018 een eigen klas. Hij heeft een zij-instroomtraject gevolgd en is leerkracht in groep 5 in Waalre.

Waar liep je toen je begon met lesgeven tegenaan?
‘Ik ben vol goede moed gestart met een zij-instroomtraject. In mijn baan als adviseur en projectleider ruimtelijke ordening was ik gewend om te spreken in het openbaar. Ik deed dat vrij overtuigend, vond ik zelf. Voor een klas met kinderen staan, zou mij ook wel moeten lukken. De eerste dag leerde ik direct dat klassenmanagement, situationeel leiderschap en het boeien van kinderen toch echt andere vaardigheden zijn.’

Is er een gat tussen de theorie op de pabo en het starten met lesgeven in de praktijk? En zo ja, waar zit dat gat?
‘Op de pabo heb ik geleerd om een eigen visie op goed onderwijs te vormen op basis van een scala aan theorieën en opvattingen. Een school maakt in haar visie ook keuzes. Daar moet je als startende leerkracht met een kritische blik in meedenken, maar ook accepteren dat niet alles zo gaat als je soms graag zou willen.’

Hoe word je op jouw school begeleid als startende leerkracht?
‘De school is onderdeel van een stichting, die startende leerkrachten in de eerste twee jaar van hun loopbaan intensief begeleidt. Er is een coach die onder andere klasbezoeken aflegt en er worden diverse bijeenkomsten georganiseerd om van en met elkaar te leren. Binnen de school krijg je een mentor toegewezen, waar je met vragen naartoe kunt en die je in de gaten houdt.’

Wat kun jij als jonge professional leren aan oudere, meer ervaren collega’s?
‘Met mijn achtergrond in het bedrijfsleven denk ik vooral bij te kunnen dragen aan een professionele werkomgeving, waar helder en open wordt gecommuniceerd en efficiënt wordt gewerkt. Vanuit de pabo ben ik erg bezig met gepersonaliseerd leren en de inzet van digitale leermiddelen. Daar kan ik het team ook in meenemen.’

Wat kun jij als jonge professional leren van oudere, meer ervaren collega’s?
‘Een jonge professional durf ik mezelf met mijn 40 jaar niet meer te noemen, maar ik ben natuurlijk wel jong in het onderwijs. Ik krijg dagelijks nog tips over hoe te handelen in situaties die voor mij nieuw zijn, maar die zij al tig keer hebben meegemaakt en goed hebben afgehandeld. Dat is heel breed, van gedragsproblemen tot het invullen van het leerlingvolgsysteem.’

Wat maakt dat je voor de klas bent gaan staan?
‘Dat is een lang verhaal, omdat ik het roer radicaal heb omgegooid en heel bewust de overstap heb gemaakt naar het onderwijs. Kort samengevat: ik word er gelukkig van. Ik kan kinderen vaardigheden bijbrengen die hen in de rest van hun leven van pas komen en zij geven open en eerlijk direct aan of ik dat op een aansprekende manier doe.’

Wat heb je geleerd van een eigen leerkracht/stagebegeleider/collega dat je altijd is bijgebleven?
‘Wees authentiek. Kinderen hebben het direct door wanneer jij lesgeeft op een manier die niet bij je past. Gebruik je verstand om de goede dingen van je mentoren in je eigen leerkrachtstijl te integreren, maar ben ook kritisch wanneer dit niet goed voelt. Durf uit te proberen en durf daarin op je bek te gaan.’

Welke onderwijskundige/pedagoog inspireert je?
‘Van Parreren (het ontwikkelend onderwijs).’

Wat is/was je kracht of valkuil als (startende) leerkracht?
‘Mijn valkuil is dat ik te veel dingen wil doen. Ik wil unieke lessen maken, ik wil meedoen in verschillende werkgroepen, ik wil me bemoeien met de visieontwikkeling op school… Ik moet bewust keuzes blijven maken en prioriteiten stellen.’

Wat maakt dat je een dag met voldoening afsluit?
‘Als ik merk dat ik een leerling heb kunnen raken met mijn verhaal of dat ik een kind zo heb kunnen begeleiden dat hij of zij trots is op hetgeen er die dag is bereikt.’

Welke kwaliteit van jezelf neem je mee in je beroep?
‘Vooral mijn levenservaring en rust.’

Aan welke succesvolle les/activiteit/moment die je hebt gegeven of meegemaakt denk je nog wel eens terug?
‘Ik denk met veel plezier terug aan de afsluiting van ons techniekproject van afgelopen jaar. De kinderen mochten vol trots hun zelfgemaakte waterrakketen lanceren op het grasveld voor de school. Na afloop was ik zeiknat, maar het enthousiasme van de kinderen over hoe hoog hun raket niet was gekomen maakte dit dubbel en dwars goed.’

Wat is je ambitie ten aanzien van het onderwijs dat je biedt?
‘Ik wil kinderen eigenaarschap geven over hun (leer)ontwikkeling, zodat ze intrinsiek gemotiveerd en nieuwsgierig blijven. Ik ben als coach betrokken en hoop steeds minder sturend daarin te kunnen zijn.’

Kun je jezelf als leerkracht omschrijven in drie woorden?
‘Enthousiast, betrokken en humor.’

Heb je een gouden tip voor andere leerkrachten?
‘Probeer met elkaar en van elkaar te blijven leren. Feedback van collega’s is waardevol, mits je open staat voor een eerlijke mening van je collega. Je moet soms leren om tips niet als een aanval op je functioneren te kunnen zien.’

Wat is je grootste ergernis in het onderwijs?
‘De ellenlange vergaderingen.’

Stoppen of doorgaan?
‘Doorgaan. Mijn vrouw vermoordt me als ik aan weer een nieuwe studie begin… Serieus: ik ga elke dag fluitend naar mijn werk, dus ik denk er niet aan om ermee te stoppen.’

Een goede begeleiding kan uitval van startende leerkrachten verminderen. Hoe ben jij begeleid, wat zijn je successen en valkuilen? Doe mee: jsw@thiememeulenhoff.nl