Profile

Dé basis voor het basisonderwijs

Aflevering 2: 'Leeropbrengsten: lestijd of leskwaliteit?'

In de eerste aflevering van de podcastserie ‘Minder uren, betere lessen’ hebben we met twee leerkrachten (Sharon Martens uit het basisonderwijs en Harm Tiggelaar uit het voortgezet onderwijs) verkend wat het creëren van meer (gezamenlijke) ontwikkeltijd voor leraren kan opleveren. Hoe creëren zij tijd om goede lessen te ontwikkelen? En wat kan het inruilen van lestijd voor ontwikkeltijd opleveren?

In de tweede aflevering van deze serie gaan we dieper in op wat vermindering van lestijd kan betekenen voor de leeropbrengsten van leerlingen: Is het ook een goed idee vanuit het perspectief van leerlingen? Gaat vermindering van lesuren niet ten koste van hun leerresultaten en daarmee hun toekomstkansen? Rond deze vragen zijn we in gesprek gegaan met Jan van Tartwijk, hoogleraar Educatie en Pedagogiek aan de Universiteit Utrecht en Debbie Dussel, leerkracht in het basisonderwijs.

Centrale vragen aflevering 2
In de eerste aflevering is opgemerkt dat Nederland aan de top zit qua aantal lesuren voor leraren en leerlingen, terwijl onze onderwijsresultaten niet aan de top zitten. Is dat het dan zo simpel: verminder het aantal lesuren, dan wordt alles beter? Tijdens het gesprek zijn we op zoek gegaan naar de goede balans tussen de kwantiteit, het aantal lessen, en de kwaliteit van lessen. En dan gaat het ook over de kenmerken van een goede leerkracht, en eigenlijk nog wel meer over de kenmerken van goede lessen.

Centrale vragen tijdens het gesprek zijn daarom:
• Wat is er bekend (bijv. uit internationale vergelijkingen) over de relatie tussen lesuren en leeropbrengsten en over de relatie tussen contacttijd met de leraar en leeractiviteiten van leerlingen? Welke andere factoren spelen daar een rol bij?
• Hoe en onder welke condities kan kennis uit onderzoek leraren helpen om hun lesontwerpen en leskwaliteit te versterken?
• Welke voorwaarden zijn van belang om bij minder lesuren van leraren en leerlingen en meer ontwikkeltijd voor leraren leeropbrengsten op peil te houden?

Wil je meer weten of in gesprek over de reeks of over de aflevering?
Kijk op www.hva.nl/minderurenbeterelessen of ga naar het Linkedinaccount van de Hogeschool van Amsterdam en reageer op de post. Of ga naar www.jsw.nl/minder-uren-betere-lessen

De podcastreeks wordt ontwikkeld met financiële steun van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Beluister de eerste podcast-aflevering