Profile

Dé basis voor het basisonderwijs

Columns
10/05/2022
Leestijd 1-2 minuten
Geschreven door Mark van der Pol

Helpt het?

En weer is er van alles mis met het onderwijs. Het staat te lezen in 'De Staat van het Onderwijs' van de inspectie. Het niveau van rekenen, lezen en taal is weer gedaald. Het is kommer en kwel; we kunnen er allemaal niets van.

Save the children

Al jaren werken we met signaalwaarden, vaardigheidsgroei en leerlingwegingen om in groep 8 de referentieniveaus vast te kunnen stellen. Zijn deze onder de norm, dan is dat een belangrijke indicator voor een tik op de vingers.
Ik ondersteun een school die een onvoldoende heeft gekregen van de inspectie. Onder andere door te lage referentiescores. Het team is eager en wil snel verbeteren. Hun probleem: als we pas in groep 8 de referentiesniveau vaststellen, moet een school toch veel eerder, en niet pas vanaf groep 6, zicht hebben op de ontwikkeling richting die niveaus? Ik vraag het na bij een onderwijsexpert van een ander schoolbestuur. Ook hij loopt hier tegenaan en is zijn licht op gaan steken bij Cito en Parnassys. Zij staan met hun mond vol tanden: een link met de referentieniveaus vóór groep 6 is er niet. Wat moet zo’n school dan? Ze willen het zo graag goed doen. Die losse systemen kloppen misschien wel, maar ze helpen niet.
De focus op de eindtoets doet geen recht aan de ontwikkelingen van kinderen en niet aan de inzet en impact van leerkrachten. Daar moeten we mee stoppen. Maar als instanties als de inspectie en het ministerie ons dit oplegt, zorg dan tenminste dat scholen daarin geholpen worden door de systemen op elkaar aan te sluiten.

Mark van der Pol