Profile

Dé basis voor het basisonderwijs

Professionalisering
13/06/2022
Leestijd 1 minuut
Geschreven door Bianca Pannekoek

Gedrag en onderwijs

Er zijn drie zaken belangrijk om de mindset rond gedrag af te stemmen: terug naar de basis voor een gezond groepsproces, creëer een win-winsituatie, stel een duidelijk normkader.

Save the children

In de volgende hoofdstukken komen de verschillende typen kinderen aan bod: het boze kind, het energieke kind, het angstige kind, het bepalende kind en het in zichzelf gekeerde kind. Daarbij ontdekt men welk gedrag passend is. Elke actie leidt tot een bepaalde reactie. Het kijken naar gedrag wordt belicht vanuit de verschillende behoeftes van het kind. Interactie tussen leerkracht en leerling is hierbij belangrijker dan het stellen van een diagnose.

Gedragsbenadering bij leerlingen: onderneem passende acties
Marcel van As
Dordrecht, Instondo, 2021, 100 pp.
ISBN 9789463172943, € 23,50