Profile

Dé basis voor het basisonderwijs

Professionalisering
17/04/2023
Leestijd 1 minuut
Geschreven door Bianca Pannekoek

Groepsdynamica in beeld

De processen in een groep worden in dit basishandboek beschreven en er is aandacht voor het onderscheid tussen negatieve een positieve groepsdynamiek.

Save the children

Hierbij wordt gekeken wat dit betekent voor het leef- en leerklimaat van de groep. Groepsdynamiek tijdens de verschillende ontwikkelingsfasen van kinderen komt aan bod, waarbij thema’s als maatschappelijke verwachtingen, gender en sociale vaardigheden voorbij komen. Dit handboek zorgt voor handvaten om effectief te leren werken met groepen en een veilige leer- en werkomgeving te bieden. Er is een online toolbox beschikbaar bij dit boek waarbij de groep in beeld wordt gebracht en tevens zijn er tal van voorbeeldoefeningen welke zijn gerubriceerd naar ontwikkelingsfase en onderwerp.

De groepscode
René van Engelen
Huizen, Pica, 2023, 160 pp.
ISBN 9789493209640, € 25,95
Beoordeling: ****