Profile

Dé basis voor het basisonderwijs

Professionalisering
17/02/2022
Leestijd 1 minuut
Geschreven door Bianca Pannekoek

Hoe leren kinderen?

Boeken over psychologie kennen over het algemeen een standaard opbouw.

Save the children

Dit boek wijkt hiervan af door te focussen op die onderdelen die normaliter wat ondergesneeuwd zijn. In het eerste deel wordt stilgestaan bij de ontwikkeling van het individu.. In deel 2 is de ander en de interactie met de omgeving van belang. Deel 3 gaat in op het waarnemen, leren en de opbouw van expertise. In het laatste deel staan het handelen, de executieve functies en motiveren centraal en wordt er ingegaan op hoe je het gedrag van kinderen en jongeren individueel en in een groep positief kan beïnvloeden. Extra zijn de fiches in het boek met verschillende inzichten op up-to-date onderwerpen.

Bijna alles wat je moet weten over psychologie van kinderen en jongeren
Pedro De Bruyckere, Casper Hulshof en Liese Missinne
Tielt, LannooCampus, 2021, 127 pp.
ISBN 9789492873040, € 27,99