Profile

Dé basis voor het basisonderwijs

Professionalisering
07/09/2023
Leestijd 1 minuut
Geschreven door Bianca Pannekoek

Hoe verhoog je kwaliteit?

De leerkracht is vaak onderwerp van gesprek wanneer het gaat over de kwaliteit van het onderwijs. Toch is het niet alleen de leerkracht die hiervoor verantwoordelijk is.

Save the children

De directeur en de intern begeleider zijn vaak de motor van de schoolontwikkeling. Wanneer zij goed samenwerken, kunnen zij elkaar versterken en op een oplossingsgerichte manier sturing geven aan een school waar samen leren en eigenaarschap centraal staat. De kernvraag in dit boek is hoe de specifieke competenties van de directeur en intern begeleider zodanig ingezet kunnen worden dat er een goed rijdende tandem ontstaat. Er wordt gekeken wat deze constructie voor het team betekent en voor de individuele leerkracht.

Tandem IB’er en directeur
Berndine de Wolff en Marjan Plazier
Dordrecht, Instondo, 2023, 100 pp.
ISBN 978 94 63172 06 6, € 24,50
Beoordeling: ***