Profile

Dé basis voor het basisonderwijs

Professionalisering
17/06/2024
Leestijd 1 minuut
Geschreven door Bianca Pannekoek

Openheid en vertrouwen

Het beroep van leerkracht is kwetsbaar en juist daarom zijn samenwerking, openheid en vertrouwen zo belangrijk voor een professionele schoolcultuur.

Save the children

Dit boek legt uit wat er onder een ‘professionele schoolcultuur’ wordt verstaan. Daarna volgt een beschrijving van het Kadermodel voor integraal schoolmanagement. Professionele communicatie en professioneel gedrag dragen bij aan het wel of niet slagen van cultuurverandering. De laatste hoofdstukken bieden verdieping op het thema gedrag, verkennen het begrip sociale veiligheid en besteden aandacht aan de rol van leidinggevende. Ieder hoofdstuk heeft een aantal interventies die de professionalisering van de schoolcultuur op een hoger plan tillen. Deze herziene druk is aangevuld met veel nieuwe inzichten zoals gevoelens van (on)veiligheid, passief gedrag en de rol van angst en boosheid.

Handboek professionele schoolcultuur: focus op koers en gedrag
Henk Galenkamp en Jeannette Schut
Huizen, Pica, 2024, 296 pp.
ISBN 978 94 93336056, € 31,95
Beoordeling ****