Profile

Dé basis voor het basisonderwijs

Oriëntatie op mens en wereld
19/05/2022
Leestijd 1 minuut
Geschreven door Bianca Pannekoek

Spel in groep 1 tot en met 8

Spelen draagt bij aan de totale ontwikkeling van het kind: de fysieke, emotionele, sociale en cognitieve ontwikkeling.

Save the children

Dit geldt ook voor de oudere leerlingen, waarbij spelen op latere leeftijd een stimulans is voor het ontwikkelen van zelfvertrouwen, veerkracht en flexibel denken. Dit boek heeft als doel kennis over spelen naar voren te brengen en op te roepen tot een speelse houding bij de leerkracht. Er zijn aandachtspunten geformuleerd om speelkansen te creëren. Dit vraagt ook om een visie op onderwijs Per groep wordt gekeken naar het belang van spelen. Bij groep 1 en 2 gaat het om ontwikkeling. Bij groep 3 en 4 ligt de focus op beweging en bij de bovenbouwgroepen gaat het om verbinding.

Spelen serieus nemen
Louise Berkhout
Amsterdam, Berkhout & Boom, 2021, 141 pp.
ISBN 9789024444724, € 27,50