Profile

Dé basis voor het basisonderwijs

Taal
16/04/2024
Leestijd 1 minuut
Geschreven door Bianca Pannekoek

Naslagwerk spelling

Is spelling nog belangrijk nu communicatie steeds vaker online plaatsvindt? Juist wel! Dit naslagwerk biedt jou als leerkracht de juiste tools voor effectief spellingonderwijs.

Save the children

Het beschrijft alle effectieve aspecten van spellinginstructie, geeft lesbeschrijvingen en ervaringen met spellen in de klankzuivere periode tot groep 3 en de niet-klankzuivere periode tot en met groep 8. Er is aandacht voor alle letter-klankgebaren en een uitgebreide beschrijving van alle spellingcategorieën. Specifiek komt werkwoordspelling aan bod, evenals het spellingonderwijs in groep 1 en 2. Het boek sluit af met de toetsing van spelling, zoals de keuze voor proeflees- of meerkeuzetoetsen. Meer uitgewerkte voorbeelden van lesvoorbereidingsformulieren vind je op de website van de uitgever.

Effectief spellingonderwijs op de basisschool
Kim Cordewener en Anna Bosman
Huizen, Pica, 2024, 292 pp.
ISBN 978 94 9320 999 2, € 34,95
Beoordeling *****