Profile

Dé basis voor het basisonderwijs

Bronja Versteeg

Bronja Versteeg is eigenaar en adviseur rekenen-wiskunde bij Rekenkr8!. Rekenkr8! ondersteunt scholen en onderwijsprofessionals bij de versterking van het reken-wiskundeonderwijs.

Met de komst van onder andere het Protocol ERWD (Ernstige RekenWiskundeproblemen en Dyscalculie), de referentieniveaus rekenen en de Passende Perspectieven rekenen zijn er nog meer mogelijkheden om het rekenonderwijs af te stemmen op de onderwijsbehoeften en mogelijkheden van de leerlingen.

Leer Harry Stokhof kennen

Bronja Versteeg

Netwerklid