Profile

Dé basis voor het basisonderwijs

Martie de Pater

Martie de Pater is eigenaar van De Pater Onderwijsadvies en is zelfstandig onderwijsadviseur. De kernthema’s zijn vakdidactiek (rekenen, taal/lezen) en eigenaarschap van leerlingen en leerkrachten. Ze verzorgt dan ook workshops, teamtrainingen en klassenbezoeken gericht op het vergroten van de didactische vaardigheden en het eigenaarschap van leerlingen en leerkrachten.

‘Mijn doel is om teams en individuele personen binnen basisscholen te ondersteunen om zich te ontwikkelen tot vakmensen die zich echt eigenaar voelen van hun lesgeven. Didactiek van rekenen en/of taal is daarbij een belangrijk middel. Als je de didactiek beheerst kun je de methode gaan gebruiken in plaats van volgen. Er ontstaat dan ruimte om eigen keuzes te maken waardoor het eigenaarschap en het plezier in het lesgeven toenemen en er effectiever les wordt gegeven.’

Leer Marieke Peeters kennen

Martie de Pater

Netwerklid