Profile

Dé basis voor het basisonderwijs

Noëlle Pameijer

Noëlle Pameijer studeerde klinische ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Ze werkte daarna bij een kinder-psychiatrisch centrum (geaffilieerd met Harvard, Boston), in de Bascule (voorheen GPI, Amsterdam) en aan de Universiteit van Nijmegen (docente diagnostiek). In 1996 ontving zij de NIP-junior onderscheiding voor bijzondere verdiensten voor de psychologie. Van 2000 tot 2017 werkte zij in de Annie M.G. Schmidtschool, een school voor speciaal basisonderwijs.

Sinds 2000 is Pameijer als school-, GZ- en kinderpsycholoog werkzaam bij Stichting Elan in Onderwijs en samenwerkingsverband Passend Onderwijs Unita. Zij ondersteunt leerlingen, leerkrachten en ouders, verricht samen met hen HGD, ze werkt als trajectbegeleider volgens de principes handelingsgericht arrangeren (HGA).

Daarnaast ondersteunt Pameijer scholen bij de implementatie van handelingsgericht werken (HGW) en ouderbetrokkenheid. Zij schreef boeken over HGW in het basis- en voortgezet onderwijs en over HGD in de jeugdzorg en het onderwijs. Samen met het Ouderplatform Gooi e.o. en 30 ouders schreef zij het boek Samen Sterk: Ouders & School. Zij geeft trainingen, cursussen, workshops en lezingen over HGW, HGD en HGA in Nederland en Vlaanderen.

Leer Ellen Rohaan kennen

Noëlle Pameijer

Netwerklid