Profile

Dé basis voor het basisonderwijs

Vivian van Alem

Vivian van Alem schreef van 2014 tot 2023 voor JSW over taal-/leesmethodes in de rubriek ‘Gereedschap’, en is sinds 2023 als netwerklid verbonden aan JSW. Vivian is auteur van ʻWegwijzer voor de intern begeleider’ (2022), een handzaam naslagwerk voor intern begeleiders en kwaliteitscoördinatoren. Ook is zij hoofdredacteur van het ʻTijdschrift voor Intern Begeleiden’ (TIB).

Als onderwijsadviseur en procesbegeleider ondersteunt Vivian scholen bij het verbeteren van hun onderwijskwaliteit. Zij is ervan overtuigd dat het werkplezier op scholen vergroot kan worden door leerkrachten de gelegenheid te geven om te leren van elkaar. Het lezen van en samen praten over vakliteratuur zorgt voor een gemeenschappelijke kennisbasis en verbreedt je blik. De artikelen die verschijnen in JSW vormen een prachtige kans voor leerkrachten, intern begeleiders en andere onderwijsprofessionals om zelf te leren én om anderen te inspireren in hun ontwikkeling.

Leer Marian Bruggink kennen

Vivian van Alem

Netwerklid