Profile

Dé basis voor het basisonderwijs

Save the children

Nummer 8 - April 2023

Taal
11/04/2023
Taal

Begrijpend leesonderwijs versterken

In recente publicaties, rapporten en websites worden inhoudelijke suggesties gegeven voor het verbeteren van onderwijs in begrijpend lezen. Hoe kun je met die suggesties binnen ...

Lees meer
Created with Sketch.
Professionalisering
11/04/2023
Professionalisering

Cultureel-sensitieve begeleiding

Het begeleiden van stagiairs op scholen in een grootstedelijke context brengt voor mentoren op school extra uitdagingen mee. De verschillende etnisch-culturele achtergronden van...

Lees meer
Created with Sketch.
Interviews
17/04/2023
Interviews

Kansengelijkheid en selectieve taak

Louise Elffers is lector Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad aan de Hogeschool van Amsterdam, onderzoeker bij de programmagroep Onderwijswetenschappen aan de Universit...

Lees meer
Created with Sketch.
Taal
17/04/2023
Taal

Waarom taalvriendelijk beleid?

Onze samenleving wordt steeds meertaliger en dat betekent dat het onderwijs nog vaker te maken heeft met leerlingen die th...

Lees meer
Created with Sketch.
Oriëntatie op mens en wereld
17/04/2023
Oriëntatie op mens en wereld

Bewegen op het schoolplein

Voldoende beweging is essentieel voor de fysieke, sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van kinderen. Buitenspelen...

Lees meer
Created with Sketch.
Professionalisering
17/04/2023
Professionalisering

Praktijk: Bewegend leren in de klas

Bewegend leren is hot! Door bewegen en lesstof te integreren, wordt aan twee doelen tegelijkertijd gewerkt: het stimuleren...

Lees meer
Created with Sketch.
Taal
17/04/2023
Taal

Lezen voor kennis

Wil je je lessen begrijpend lezen effectief maken, integreer ze dan in je andere vakken, gekoppeld aan een thema. Met geva...

Lees meer
Created with Sketch.
Taal
17/04/2023
Taal

Take it easy

'Take it easy' is een veelgebruikte methode Engels voor het basisonderwijs. Uitgeverij ThiemeMeulenhoff heeft de methode r...

Lees meer
Created with Sketch.
Professionalisering
17/04/2023
Professionalisering

Groepsdynamica in beeld

De processen in een groep worden in dit basishandboek beschreven en er is aandacht voor het onderscheid tussen negatieve e...

Lees meer
Created with Sketch.
Taal
17/04/2023
Taal

Schrijf- en taalvaardigheid

De vraag hoe je de schrijf- en taalvaardigheid van leerlingen kan verbeteren, wordt beantwoord in dit boek.

Lees meer
Created with Sketch.
Professionalisering
17/04/2023
Professionalisering

Labelen: terecht?

Op de vraag of gedragsproblemen in het kind zelf zitten of juist te wijten zijn aan de omgeving en opvoeding wordt in deze...

Lees meer
Created with Sketch.
Columns
17/04/2023
Columns

Rolmodel

Mensen gaan dingen anders doen, omdat ze het anderen zien doen en daarover nadenken. Ze gaan niet iets doen, omdat gezegd ...

Lees meer
Created with Sketch.
Professionalisering
17/04/2023
Professionalisering

Databaas

Hoe maak jij je eigen telefoon boefproof of wie kan jou bereiken via Instagram of TikTok? Kinderen en ouders hebben veel k...

Lees meer
Created with Sketch.
Professionalisering
17/04/2023
Professionalisering

Polotno studio

Maak snel een folder of poster voor een activiteit op jouw school of laat leerlingen een informatierijke flyer ontwikkelen...

Lees meer
Created with Sketch.
Professionalisering
17/04/2023
Professionalisering

Starten met leermiddelenbeleid

In de afgelopen jaren is het gebruik van digitale hardware en software toegenomen. Hierdoor is een verschuiving ontstaan v...

Lees meer
Created with Sketch.
Professionalisering
17/04/2023
Professionalisering

LEGO builder

Heb je een bak LEGO op school en wil je kinderen uitdagen om mooie dingen te bouwen? Met de LEGO builder-app maak je aller...

Lees meer
Created with Sketch.
Professionalisering
17/04/2023
Professionalisering

Dall.E

Maak kennis met de mogelijkheden van kunstmatige intelligentie. Want kan de computer een afbeelding maken op basis van enk...

Lees meer
Created with Sketch.
Professionalisering
17/04/2023
Professionalisering

Kwalitatief goed onderwijs

Hoe organiseer je als school kwalitatief goed onderwijs en welke aanpak is daarvoor nodig? In deze inspirerende Tjipcast (...

Lees meer
Created with Sketch.