Profile

Dé basis voor het basisonderwijs

Save the children

Nummer 6 - Februari 2022

Passend onderwijs
14/02/2022
Passend onderwijs

Goede voortgangsgesprekken

Halverwege het schooljaar bespreek je de vooruitgang met leerlingen en hun ouders. Als deze anders verloopt dan gepland, is het goed hier extra aandacht aan te besteden. Bijvoor...

Lees meer
Created with Sketch.
Taal
17/02/2022
Taal

Scan leesproblemen en dyslexie

Het begin van het nieuwe kalenderjaar is een mooi moment om samen te reflecteren op het leesonderwijs op school: doen we de goede dingen en doen we de dingen goed? Zelfevaluatie...

Lees meer
Created with Sketch.
Interviews
27/01/2022
Interviews

‘Ontwikkel het onderwijs mét kinderen’

Prinses Laurentien van Oranje zet zich al jaren in voor meer dialoog tussen volwassenen en kinderen en jongeren. Het onderwijs draait immers om hen. Ze ziet hen vanzelfsprekend ...

Lees meer
Created with Sketch.
Professionalisering
17/02/2022
Professionalisering

Visieontwikkeling: wie ben jij?

Wie ben je? Het antwoord vind je onder andere door te luisteren naar je eigen stem. Hoe je als professional in de praktijk...

Lees meer
Created with Sketch.
Taal
17/02/2022
Taal

Wat vinden kinderen van lezen?

Er is de afgelopen tijd veel geschreven over leesvaardigheid en leesmotivatie van kinderen en jongeren. Maar wat vinden ze...

Lees meer
Created with Sketch.
Sociaal-emotionele ontwikkeling
17/02/2022
Sociaal-emotionele ontwikkeling

Praktijk: Bewegend de schooldag door!

Kinderen bewegen steeds minder. Dit terwijl bewegen belangrijk is voor de gezondheid, en kan bijdragen aan schoolprestatie...

Lees meer
Created with Sketch.
Oriëntatie op mens en wereld
17/02/2022
Oriëntatie op mens en wereld

DaVinci’s wereldverkenning

DaVinci’s wereldverkenning is thematisch en concentrisch en richt zich op het stimuleren van vaardigheden bij leerlingen. ...

Lees meer
Created with Sketch.
Taal
17/02/2022
Taal

Werkvormen

Je wilt aan de slag met leesbevordering, maar welke werkvormen zijn geschikt? Zes tips om direct uit te proberen in je groep.

Lees meer
Created with Sketch.
Columns
17/02/2022
Columns

Mag ik dat zeggen?

Tijdens een analyse naar de kwaliteit van het onderwijs op een school vind ik iets van het leiderschap. In mijn ogen is er...

Lees meer
Created with Sketch.
Professionalisering
17/02/2022
Professionalisering

Hoe leren kinderen?

Boeken over psychologie kennen over het algemeen een standaard opbouw.

Lees meer
Created with Sketch.
Passend onderwijs
17/02/2022
Passend onderwijs

Betere ondersteuning

Er zijn soms leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, omdat de schoolaanpak niet matcht met de leerling of door ee...

Lees meer
Created with Sketch.
Professionalisering
17/02/2022
Professionalisering

Juiste hulp vinden

Veel ontwikkelingen binnen de jeugdzorg volgen elkaar op.

Lees meer
Created with Sketch.
Professionalisering
17/02/2022
Professionalisering

Tinywow

Op Tinywow vind je allerlei handige bewerkingen op één plaats. Splits een PDF-bestand of voeg juist meerdere samen, zet ee...

Lees meer
Created with Sketch.
Professionalisering
17/02/2022
Professionalisering

Uberduck

Zet geschreven tekst om in de stem van een bekend karakter, zoals bijvoorbeeld Homer Simpson of Lara Croft. Met behulp van...

Lees meer
Created with Sketch.
Professionalisering
17/02/2022
Professionalisering

Waarom de leerpiramide niet klopt

Je kent vast wel de leerpiramide die aan zou geven hoeveel je onthoudt en leert door bijvoorbeeld te schrijven of juist do...

Lees meer
Created with Sketch.
Professionalisering
17/02/2022
Professionalisering

Nail the pitch

Altijd de juiste toonhoogte bereiken? Met Nail the pitch kun je checken hoe zuiver of vals jij zingt. Je kunt hem natuurli...

Lees meer
Created with Sketch.
Professionalisering
17/02/2022
Professionalisering

Jouw buurt, jouw data

Met deze website leer jij in vijftien minuten in spelvorm over waar en hoe gegevens verzameld worden in de openbare ruimte...

Lees meer
Created with Sketch.
Professionalisering
17/02/2022
Professionalisering

Technologische trends

Wat zijn de trends op technologisch gebeid van dit moment en op welke manier kunnen zij een rol gaan spelen in het onderwi...

Lees meer
Created with Sketch.