Profile

Dé basis voor het basisonderwijs

Save the children

Nummer 9 - Mei 2020

Oriëntatie op mens en wereld
05/05/2020
Oriëntatie op mens en wereld

Betrokken bij wereldproblemen

Onze wereld verandert snel en wereldproblemen hebben impact op de eigen omgeving van burgers. Op dit moment hebben we te maken met de coronacrisis. Kinderen en jongeren zijn hie...

Lees meer
Created with Sketch.
Taal
28/04/2020
Taal

Debatteren om te leren

Op basisschool Het Mozaïek in Arnhem brengt debatteren leerlingen verder in hun ontwikkeling. Welke lessen kan het primair onderwijs hiervan leren?

Lees meer
Created with Sketch.
Sociaal-emotionele ontwikkeling
28/04/2020
Sociaal-emotionele ontwikkeling

Wat als een kind niet praat?

Iedereen kent ze wel, de stille leerling die niet zoveel durft of van zich laat horen. Kan het selectief mutisme zijn? Hoe ga je hiermee om binnen je klas? Wat kun je doen in je...

Lees meer
Created with Sketch.
Interviews
05/05/2020
Interviews

Beschikbaarheid als sleutel

Ronald Heidanus denkt na over zijn vak en wil handelen naar zijn visie. Dat bracht hem op uiteenlopende plekken in het ond...

Lees meer
Created with Sketch.
Rekenen & wiskunde
06/05/2020
Rekenen & wiskunde

Rekenonderwijs aan hoogpresterende kinderen

In de afgelopen vijftien jaar is het aandeel hoogpresterende leerlingen op het gebied van rekenen en wiskunde kleiner gewo...

Lees meer
Created with Sketch.
Columns
28/04/2020
Columns

Handboek voor de soldaat

De afgelopen maanden is er heel veel gebeurd, ook rond het onderwijs. Besturen sturen en laten los, directeuren stimuleren...

Lees meer
Created with Sketch.
Taal
06/05/2020
Taal

Leren van groepsprocessen

Het luisteren naar een verhaal kan de sfeer in je groep verbeteren. Je maakt het samen mee. Ook kun je leren van de groeps...

Lees meer
Created with Sketch.
Sociaal-emotionele ontwikkeling
06/05/2020
Sociaal-emotionele ontwikkeling

Praktijk: Werken aan groepsdynamiek

Na weken van volledig thuisonderwijs zijn de scholen weer opengegaan. In de komende periode is het belangrijk aandacht te ...

Lees meer
Created with Sketch.
Columns
05/05/2020
Columns

Parels

De afgelopen weken zijn we niet of nauwelijks fysiek op school, maar verzorgen we onderwijs op afstand. We passen mouwen a...

Lees meer
Created with Sketch.
Taal
06/05/2020
Taal

Nieuwsbegrip

In mei 2019 kondigde de CED-Groep een nieuw format aan voor de basislessen van Nieuwsbegrip. Een meer inhoudsgerichte bena...

Lees meer
Created with Sketch.
Professionalisering
06/05/2020
Professionalisering

Handreiking voor digitaal onderwijs

In dit coronatijdperk heeft het afstandsonderwijs een vlucht genomen. Dit gratis aangeboden e-book is een parel voor onder...

Lees meer
Created with Sketch.
Taal
06/05/2020
Taal

Processen rond taal in beeld

In dit boek komen met name de verwondering over de werking van processen rond taal, taalgebruik en taalvernieuwing aan de ...

Lees meer
Created with Sketch.
Professionalisering
06/05/2020
Professionalisering

Verhalen van een invalleerkracht

Hoe kijkt een buitenstaander nu tegen het huidige onderwijs aan? Deze indrukken komen via een invalkracht in dit e-book aa...

Lees meer
Created with Sketch.
Professionalisering
06/05/2020
Professionalisering

LessonUp

Met LessonUp maak je snel dé presentatie die alle leerlingen actief mee laat doen. Leerlingen gaan naar www.lessonup.app e...

Lees meer
Created with Sketch.
Professionalisering
06/05/2020
Professionalisering

Classkick

Geef leerlingen online directe feedback op de lesstof of laat leerlingen elkaar helpen in het maken van hun werk. Met Clas...

Lees meer
Created with Sketch.
Professionalisering
06/05/2020
Professionalisering

Wijze lessen

Wat zegt de wetenschap over een kwalitatieve en effectieve instructie en op welke manier sluit deze wetenschap aan op de p...

Lees meer
Created with Sketch.
Professionalisering
06/05/2020
Professionalisering

BookTraps

Met deze app maak je een eigen verhaal dat uit acht scènes bestaat. Je maakt gebruik van bestaande sprites, je kunt foto’s...

Lees meer
Created with Sketch.
Professionalisering
06/05/2020
Professionalisering

Edpuzzle

Voeg inhoudelijke vragen toe aan YouTubevideo’s! Deze video’s kun je natuurlijk online vinden, maar dit kunnen ook video’s...

Lees meer
Created with Sketch.
Professionalisering
06/05/2020
Professionalisering

Lessenserie Scratch

In deze lessenserie legt meester Nicky uit aan leerlingen hoe ze aan de slag kunnen gaan met Scratch. Deze gemaakte instru...

Lees meer
Created with Sketch.