Profile

Dé basis voor het basisonderwijs

Save the children

Nummer 9 - Mei 2021

Professionalisering
11/05/2021
Professionalisering

NPO: Welke investering vind jij nodig?

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO): een flinke smak geld voor het onderwijs die de komende jaren besteed mag worden aan herstel en ontwikkeling van het onderwijs (na corona...

Lees meer
Created with Sketch.
Passend onderwijs
11/05/2021
Passend onderwijs

Begrijpend lezen moet je doen

Elke leerkracht heeft weleens leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) in de groep. Begrijpend lezen is voor deze leerlingen een van de moeilijkste vaardigheden om te ...

Lees meer
Created with Sketch.
Taal
17/05/2021
Taal

Preventie van ongewenst gedrag

In het Nederlandse onderwijs is er veel aandacht voor allerlei vormen van onbegrepen gedrag. Een onderliggend probleem van onbegrepen gedrag, waar momenteel nog weinig aandacht ...

Lees meer
Created with Sketch.
Professionalisering
17/05/2021
Professionalisering

Interprofessionele samenwerking

In veel kindcentra werken leerkrachten samen met pedagogisch medewerkers en andere professionals om de ontwikkeling van ki...

Lees meer
Created with Sketch.
Interviews
17/05/2021
Interviews

‘Je hebt mensen nodig die je vooruit helpen’

Het levensverhaal van Ahmed Marcouch is bij uitstek het verhaal van het dubbeltje dat een kwartje werd. Marcouch kwam op t...

Lees meer
Created with Sketch.
Taal
17/05/2021
Taal

Praktijk: Praten over gedichten

Praten over boeken is een sterke manier om de leesmotivatie te vergroten. Wist je dat dit ook heel goed met gedichten kan?...

Lees meer
Created with Sketch.
Taal
17/05/2021
Taal

Leesoffensief

Jongeren scoren slecht op leesvaardigheid. Leesplezier en leesmotivatie kunnen voor verandering zorgen. Zet hierop in, wan...

Lees meer
Created with Sketch.
ICT & Media
17/05/2021
ICT & Media

Creatief met digitale geletterdheid

Technologie is overal om ons heen te vinden. Digitale leermiddelen bieden dan ook veel uitdaging en kansen in onze lessen ...

Lees meer
Created with Sketch.
Columns
11/05/2021
Columns

Wees moedig

Ik kom regelmatig op scholen waar het even niet zo goed gaat. Er zit vaak iets verdrietigs in. Iedereen werkt keihard, maa...

Lees meer
Created with Sketch.
Professionalisering
17/05/2021
Professionalisering

Aandacht voor hoogbegaafdheid

Het blijkt dat hoogbegaafde jongeren helaas nog vaak veel onbegrip ervaren vanuit de omgeving.

Lees meer
Created with Sketch.
Professionalisering
17/05/2021
Professionalisering

Werkvormen voor innovatie

Hoe vaak komt het niet voor dat we zoeken naar nieuwe inspiratie voor werkvormen en toch weer teruggrijpen naar die ene, i...

Lees meer
Created with Sketch.
Sociaal-emotionele ontwikkeling
17/05/2021
Sociaal-emotionele ontwikkeling

Geluk is aan te leren

Ondernemend, zelfvertrouwen en buiten de lijntjes durven kleuren zijn gewenste eigenschappen voor een kind.

Lees meer
Created with Sketch.
Professionalisering
17/05/2021
Professionalisering

Popplet

De belangrijkste informatie uit een tekst in een schema weergeven, een schrijfplan maken voor een werkstuk of een goede br...

Lees meer
Created with Sketch.
Professionalisering
17/05/2021
Professionalisering

Pixlr

Snel een collage, poster of bewerking maken doe je met Pixlr. Met deze tool hoef je niet in te loggen en de webbased softw...

Lees meer
Created with Sketch.
Professionalisering
17/05/2021
Professionalisering

Les van computers?

Kan kunstmatige intelligentie en leren met de computer een toegevoegde waarde hebben in de klas? Dit is een onderwerp waar...

Lees meer
Created with Sketch.
Professionalisering
17/05/2021
Professionalisering

Coding for Kids

Met deze app leren kinderen eenvoudige opdrachten te vertalen in regels code. De code wordt, net zoals bij Scratch, vormge...

Lees meer
Created with Sketch.
Professionalisering
17/05/2021
Professionalisering

Nationaal cohortonderzoek

Wat is de leergroei van kinderen in het basisonderwijs geweest na meerdere periodes thuisonderwijs? Het Nationaal Regieorg...

Lees meer
Created with Sketch.
Professionalisering
17/05/2021
Professionalisering

Digitale geletterdheid en gelijke kansen

Hoe kun je praktisch vormgeven aan digitale geletterdheid in het basisonderwijs en op welke manier kom je goed tegemoet aa...

Lees meer
Created with Sketch.