Profile

Dé basis voor het basisonderwijs

Save the children

Nummer 3 - November 2019

Professionalisering
23/10/2019
Professionalisering

Op een zinvolle manier toetsen

Menig leerkracht ervaart het afnemen van leerlingvolgsysteemtoetsen (LVS-toetsen) als een tijdrovende en soms stressvolle bezigheid. ‘Als de Cito-scores maar voldoende zijn.’ To...

Lees meer
Created with Sketch.
Professionalisering
30/10/2019
Professionalisering

Dynamic Assessment: waardevol alternatief?

Op elke tafel ligt een A4’tje, de toets. Het is muisstil. Sommige leerlingen zijn druk aan het schrijven, andere kijken strak voor zich uit. Afdwalende blikken richting een mede...

Lees meer
Created with Sketch.
Professionalisering
30/10/2019
Professionalisering

Wanneer leest een leerling vlot genoeg?

De Drie-Minuten-Toets (DMT) kan tot en met groep 8 worden afgenomen. Is het ook mogelijk om eerder te stoppen met deze toets? En zo ja, wat is dan een geschikt moment?

Lees meer
Created with Sketch.
Professionalisering
31/10/2019
Professionalisering

Hoe kun je de toetscultuur doorbreken?

Een basisschool moet een ononderbroken ontwikkeling van elke leerling mogelijk maken, aldus artikel 8 van de Wet op het Pr...

Lees meer
Created with Sketch.
Taal
24/10/2019
Taal

Leestoetsen

Getoetst, en dan blijkt je leerling boven of onder de norm te scoren? Geen nood, er zijn uitdagende boeken op maat voor ie...

Lees meer
Created with Sketch.
Professionalisering
31/10/2019
Professionalisering

Overgang naar voortgezet onderwijs

Een soepele overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs kan schooluitval of uitstroom van leerlingen in het voo...

Lees meer
Created with Sketch.
Sociaal-emotionele ontwikkeling
31/10/2019
Sociaal-emotionele ontwikkeling

Praktijk: Zelfbewust eigenaar zijn

Basisschool De Waai uit Cuijk heeft een eigen onderwijsprofiel ontwikkeld. Hierin staat centraal dat de leerling zichzelf ...

Lees meer
Created with Sketch.
Interviews
23/10/2019
Interviews

‘Reflectie, verantwoordelijkheid: onmisbaar’

De jonge Daisy Mertens heeft al heel wat bereikt: in 2016 werd ze uitgeroepen tot Leraar van het Jaar en drie jaar later w...

Lees meer
Created with Sketch.
Taal
18/11/2019
Taal

Atlantis

Atlantis is een methode voor voortgezet lezen. Dat is technisch en begrijpend lezen ineen, met een flinke scheut leesplezi...

Lees meer
Created with Sketch.
Professionalisering
24/10/2019
Professionalisering

Belangrijk terugkerend thema

De schoolprestaties van jongens blijven over het algemeen wat achter, jongens ontwikkelen zich anders dan meisjes en onder...

Lees meer
Created with Sketch.
Professionalisering
24/10/2019
Professionalisering

Bied stabiliteit en veiligheid

Gemiddeld drie leerlingen binnen een klas groeien op met ouders die gescheiden zijn of gaan scheiden.

Lees meer
Created with Sketch.
Professionalisering
24/10/2019
Professionalisering

Helpende hand bij wanorde

De leerkracht die met buikpijn voor de klas staat, omdat er wanorde en chaos in de klas is vanwege enkele lastige leerling...

Lees meer
Created with Sketch.
Columns
24/10/2019
Columns

Veranderen?

In gesprek met een lid van de medezeggenschapsraad. Over zijn eigen bedrijf en de onzekerheden en over onze problemen. ‘Wa...

Lees meer
Created with Sketch.
Professionalisering
24/10/2019
Professionalisering

Kami

Aantekeningen maken op bijvoorbeeld PDF-bestanden? Met Kami maak je aantekeningen en extra aantekeningen en tekeningetjes ...

Lees meer
Created with Sketch.
Professionalisering
24/10/2019
Professionalisering

Rembrandt Reality

Laat het wereldberoemde schilderij ‘De anatomische les van dr. Nicolaes Tulp’ tot leven komen en leer over Rembrandt zijn ...

Lees meer
Created with Sketch.
Professionalisering
24/10/2019
Professionalisering

Digitaal toetsen

Wat moet je op orde hebben voor het succesvol afnemen van digitale toetsen? Op deze pagina van kennisnet wordt uitgelegd w...

Lees meer
Created with Sketch.
Professionalisering
24/10/2019
Professionalisering

Math Ninja

Stap met de kinderen in de dojo en leer via een leuke game de tafels in de Multiplication-app of ga het gevecht aan in de ...

Lees meer
Created with Sketch.
Professionalisering
24/10/2019
Professionalisering

Effecten van digitaal toetsen

Wat is het effect van digitaal toetsen versus schriftelijk toetsen voor leerlingen in de bovenbouw van het basisonderwijs ...

Lees meer
Created with Sketch.
Professionalisering
24/10/2019
Professionalisering

Waarom leren als je het op kunt zoeken?

In deze video van de Universiteit van Nederland wordt de vraag behandeld waarom je nieuwe informatie zou willen leren als ...

Lees meer
Created with Sketch.