Profile

Dé basis voor het basisonderwijs

Save the children

Nummer 2 - Oktober 2022

Rekenen & wiskunde
10/10/2022
Rekenen & wiskunde

Van rekenbeleidsplan naar dialoog

Het rekenbeleidsplan is vaak een papieren tijger, ligt verstoft ergens in een kast. Hoe maak je daarvan een dynamisch document waarbij alle leerkrachten zich betrokken voelen? H...

Lees meer
Created with Sketch.
Interviews
10/10/2022
Interviews

‘Wordt de leerkracht hier beter van?’

Merel van Vroonhoven staat alom bekend als de AFM-topvrouw die status, chauffeur en salaris opgaf en voor de klas ging staan. ‘Als ik voor een kind kan betekenen wat leerkrachte...

Lees meer
Created with Sketch.
Taal
10/10/2022
Taal

Sparren over eigen teksten

Van leerlingen betere schrijvers, sprekers en lezers maken, dat was de missie van het onderzoeksproject naar dialogisch schrijven (Bouwer, 2022). Wat houdt dat precies in en hoe...

Lees meer
Created with Sketch.
Taal
10/10/2022
Taal

Fonemisch bewustzijn stimuleren

Om te leren lezen is het noodzakelijk dat kinderen leren dat woorden zijn opgebouwd uit afzonderlijke klanken. Deze vaardi...

Lees meer
Created with Sketch.
Passend onderwijs
10/10/2022
Passend onderwijs

Levend verlies in het onderwijs

Het begrip levend verlies is te koppelen aan de, soms moeizame, samenwerking tussen leerkrachten en ouders. Wat is levend ...

Lees meer
Created with Sketch.
Oriëntatie op mens en wereld
10/10/2022
Oriëntatie op mens en wereld

Praktijk: Lapbooks

Wereldoriëntatie staat in de belangstelling. Er wordt gezocht naar motiverende werkvormen en methodes om kennis over de we...

Lees meer
Created with Sketch.
Taal
10/10/2022
Taal

Pit

Kinderen écht functioneel taalvaardig maken, zodat ze goed voorbereid zijn op het vervolgonderwijs en hun deelname aan de ...

Lees meer
Created with Sketch.
Taal
10/10/2022
Taal

Lezen in de opvang

Als kinderen door de pedagogisch medewerkers van de buitenschoolse opvang (BSO) geënthousiasmeerd worden om te lezen, creë...

Lees meer
Created with Sketch.
Columns
10/10/2022
Columns

Twee boeken, één gedachte

Door stom toeval staan in mijn kast opeens twee boeken naast elkaar: 'Onderwijs vraagt leiderschap' en 'Leidinggeven aan p...

Lees meer
Created with Sketch.
Professionalisering
10/10/2022
Professionalisering

Visie op interne begeleiding

In de afgelopen vijf jaar hebben er veel ontwikkelingen plaatsgevonden rondom de rol van de intern begeleider binnen de sc...

Lees meer
Created with Sketch.
Professionalisering
10/10/2022
Professionalisering

Zicht in vaardigheden

Leerlingen staan voor de uitdaging om zich vele vaardigheden eigen te maken om voorbereid te zijn op de beroepen van de to...

Lees meer
Created with Sketch.
Taal
10/10/2022
Taal

Goede gesprekken voeren

Voor kinderen is het belangrijk dat zij zich veilig voelen om een goed gesprek te kunnen voeren met een volwassene.

Lees meer
Created with Sketch.
Professionalisering
10/10/2022
Professionalisering

Venngage

Laat leerlingen mooie tijdlijnen, duidelijke overzichten en mooie posters maken met Venngage. Met deze tool kun je kindere...

Lees meer
Created with Sketch.
Professionalisering
10/10/2022
Professionalisering

Splitmysong

Gebruiken jullie popliedjes in jullie lessen Engels en wil je de kinderen uitdagen om de tekst echt zelf te zingen zonder ...

Lees meer
Created with Sketch.
Professionalisering
10/10/2022
Professionalisering

Kenjeleerling.nl

In het onderwijs zijn kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming van belang. Het is daarom belangrijk om je leerlingen ...

Lees meer
Created with Sketch.
Professionalisering
10/10/2022
Professionalisering

Picture Bird

Trek erop uit met de tablets en ga op vogelspeurtocht. Welke vogels komt de kinderen tegen? Met deze app kun je met een fo...

Lees meer
Created with Sketch.
Professionalisering
10/10/2022
Professionalisering

Blooket

Maak zelf een quiz of importeer een leuke quiz voor tussendoor. Kies de spelvorm uit en speel een spannende quiz met jouw ...

Lees meer
Created with Sketch.
Professionalisering
10/10/2022
Professionalisering

Onvergetelijke verhalen

Hoe zorg jij ervoor dat jouw verhalen blijven hangen en herken jij misschien enkele valkuilen die in deze video besproken ...

Lees meer
Created with Sketch.