Profile

Dé basis voor het basisonderwijs

Professionalisering
10/10/2023
Leestijd 1 minuut
Geschreven door Bianca Pannekoek

Alles over jeugdzorg

Helaas is er nu een groeiende groep kinderen die een beroep moeten doen op hulp vanuit de jeugdzorg.

Save the children

Deze groei vergt ook een noodzakelijke verandering en aanpassing binnen de jeugdhulpverlening. Dit studieboek sluit hier goed op aan. Het biedt enerzijds de theoretische achtergronden en anderzijds veel praktische voorbeelden. Er wordt eerst stilgestaan bij waar het in de samenwerking om gaat en bij welke vraagstukken samenwerking relevant is. De belangrijke uitgangspunten bij het werken aan een goede interprofessionele samenwerking worden besproken. De verschillende partijen, hun belangen en perspectieven komen vervolgens aan bod, zoals: gemeenten, kinderopvang, huisartsen, zorgvoorzieningen en schoolbesturen. Tot slot worden de kaders weergegeven rondom wetgeving en professionele standaarden voor samenwerken en hoe dit er in de praktijk uitziet.

Ouders, onderwijs en jeugdzorg in verbinding
Peter de Vries en Rob Gilsing (red.)
Bussum, Coutinho, 2023, 296 pp.
ISBN 978 90 469 0808 2, € 34,95
Beoordeling: ****