Profile

Dé basis voor het basisonderwijs

Professionalisering
08/10/2019
Leestijd 1 minuut
Geschreven door Bianca Pannekoek

Gedrag van kinderen versterken

Binnen het groepsdynamisch onderwijs heerst de opvatting dat het multi-intensief onderwijs geleid heeft tot een zogenaamde zorgparadox. Dit houdt in dat hoe meer zorg er geregeld wordt, hoe meer dit leidt tot uitsluiting van kinderen en tot lagere opbrengsten.

Save the children

De problemen worden gewijd aan een doorgeschoten individualisering en verzwakt opvoedingsgezag. Om het vakmanschap van de leerkracht weer bovenaan de kaart te zetten en meer uitval te voorkomen, wordt ingezet op groepsdynamisch onderwijs. Binnen dit model is iedereen een autoriteit die erop gericht is om de gemeenschap te versterken. De leerlingen werken taakgericht en zelfsturend, wat weer leidt tot opbrengstgericht werken.

Beter leren door groepsdynamiek
Willem Mennnen en Eelke Hoekstra
Huizen, Pica, 2019, 175 pp.
ISBN 9789492525420, € 25,00
★★★★☆