Profile

Dé basis voor het basisonderwijs

Professionalisering
15/06/2021
Leestijd 1 minuut
Geschreven door Bianca Pannekoek

Hoe ver gaat verantwoordelijkheid?

Het is nogal een opdracht: het opvoeden van kinderen van anderen. Daarbij worden ook nog eens hoge standaarden gehanteerd.

Save the children

Deze professionals dragen eraan bij dat kinderen positief opgroeien. Deze opvoedverantwoordelijkheid vormt de basis van het pedagogisch handelen. Dit pedagogisch handelen raakt de kern van het boek. Er wordt veel gebruikgemaakt van ervaringen in verhalen, casusbeschrijvingen en gedichten. Op deze wijze wordt er zo dicht mogelijk tegen de belevingswereld en realiteit aan gezeten wat zorgt tot reflectie en het zelf nadenken door de aankomende professional. Pedagogische professionaliteit is geschreven voor de studies pedagogiek, social work, pabo en lerarenopleidingen, maar is ook interessant voor andere opleidingen waarin het werken met jeugdigen een belangrijke plek heeft.

Pedagogische professionaliteit
Roel van Goor en Loes Houweling
Bussum, Coutinho, 2021, 141 pag.
ISBN 9789046907528, €18,95