Profile

Dé basis voor het basisonderwijs

Professionalisering
14/03/2022
Leestijd 1 minuut
Geschreven door Bianca Pannekoek

Opleidingen onder de loep

Dit naslagwerk is ontstaan vanuit het idee om een soort nalatenschap achter te laten voor volgende generaties.

Save the children

Het geeft een weergave van de geschiedenis van verschillende lerarenopleidingen en overstijgende thema’s. Maar er is ook veel aandacht voor nieuwe ontwikkelingen als internationalisering, trends en thema’s in onderwijskundig onderzoek, belang van digitale geletterdheid, relatie tussen theorie en praktijk, nascholing en ontwikkeling van de levensbeschouwelijke identiteit van de pabo. Maatschappelijke ontwikkelingen worden vanzelfsprekend meegenomen in deze terugblik op de afgelopen vijftig jaar. Maar ook veranderingen binnen de lerarenopleiding komen aan de orde door issues te bespreken, zoals de verhouding mannen op de pabo, gepersonaliseerd leren, inclusief onderwijs, en verandering in didactiek, zoals het competentiegericht leren en zelfsturend leren.

Vijftig jaar leraren opleiden
Gerda Geerink en Anja Swennen (red.)
Amsterdam, Boom, 2021, 363 pp.
ISBN 9789024438358, € 34,90