Profile

Dé basis voor het basisonderwijs

Professionalisering
15/06/2020
Leestijd 1 minuut
Geschreven door Bianca Pannekoek

Ouderbetrokkenheid borgen

Dat ouderbetrokkenheid op de school van groot belang is, vertaalt zich niet alleen tot hand- en spandiensten tijdens een schoolfeest.

Save the children

Juist verdergaande samenwerking tussen school en ouders draagt bij aan een succesvolle schoolloopbaan van de leerlingen. Deze ouderbetrokkenheid wordt aan de hand van diverse concepten toegelicht. Het doel is om ouderbetrokkenheid deel te laten worden van het primaire proces in de school en aan te laten sluiten op de visie en andere onderwijskundige ontwikkelingen binnen de school. Advies wordt gegeven om minimaal één teamlid zich te laten specialiseren in ouderbetrokkenheid. Het boek geeft praktische adviezen, zoals het maken van een beleidsplan, het oprichten van een werkgroep en het uitvoeren van diverse acties op het terrein van ouderbetrokkenheid.

Basisboek coördinator ouderbetrokkenheid
Peter de Vries
Dordrecht, Instondo, 2020, 164 pp.
ISBN 9789463172028, € 31,00
★★★★★