Profile

Dé basis voor het basisonderwijs

Professionalisering
15/03/2021
Leestijd 1 minuut
Geschreven door Bianca Pannekoek

Plannen concreet maken

In onderwijsvisies worden woorden als eigenaarschap, talentontwikkeling veelvuldig genoemd.

Save the children

Mooie woorden, maar de kunst is om dit om te zetten in een visie die onderdeel wordt van de dagelijkse onderwijspraktijk. Een krachtige visie geeft namelijk betekenis aan het handelen en geeft richting. Wanneer deze krachtige visie omgezet kan worden in een vitale visie, is er ruimte voor het handelen van de professionals in de school wat stimulerend werkt en tot mooie resultaten leidt. Het klinkt helder, maar de praktijk is vaak wat weerbarstiger. Wat helpt is dat er hier een stappenplan en portfolio wordt geboden waarin aangegeven wordt hoe je tot het ontwerpen van een betekenisvolle vitale onderwijsvisie kan komen en hoe je deze ontwikkelde visie kan vertalen in handelen.

Een vitale visie voor school
Luc F. Greven
Dordrecht, Instondo, 2021, 170 pp.
ISBN 9789463172417, € 31,00