Profile

Dé basis voor het basisonderwijs

Professionalisering
18/02/2019
Leestijd 1 minuut
Geschreven door Bianca Pannekoek

Voorkomen is beter dan genezen

Binnen het passend onderwijs wordt veel gewerkt met leerlingvolgsystemen om de sociaal-emotionele ontwikkeling te meten. Vaak mist er een concreet vervolg op het resultaat hiervan. Leerkrachten hebben ook niet altijd alle tools in huis om effectief te kunnen handelen. Om zorg te dragen voor directe interventies op het gedrag is er een werkmap sociaal-emotioneel leren ontworpen. Bedoeld als ondersteuning voor het handelen na een meetmoment. Het vervangt de huidige leerlingvolgsystemen niet. Er is een koppeling gemaakt met de volgsystemen ZIEN!, VISEON 2.0 en SCOL naar SEL-competenties en er zijn praktische kaarten ontwikkeld voor groepsvorming en SEL-competenties. Deze uitgave helpt leerkrachten proactief en preventief te handelen en de fundamentele levensvaardigheden van leerlingen te vergroten.

Save the children