Profile

Dé basis voor het basisonderwijs

Save the children

Nummer 1 - September 2022

Sociaal-emotionele ontwikkeling
12/09/2022
Sociaal-emotionele ontwikkeling

Zicht op sociale relaties

Het nieuwe schooljaar is begonnen! Voor een vliegende start is het belangrijk om goed zicht te krijgen op de sociale relaties in de klas. Met sociometrie kun je de relaties tuss...

Lees meer
Created with Sketch.
Professionalisering
12/09/2022
Professionalisering

Formatief handelen en EDI

Formatief handelen en Expliciete Directe Instructie (EDI) krijgen veel aandacht binnen het basisonderwijs, maar worden zelden in één adem genoemd. Hoe kun je als leerkracht de r...

Lees meer
Created with Sketch.
Taal
12/09/2022
Taal

Effectief handschriftcurriculum

In coronatijd bleek het op afstand onderwijzen van de handschriftvaardigheid geen sinecure. Terug op school worstelen leerkrachten met de vraag hoe ze coronahandschriften kunnen...

Lees meer
Created with Sketch.
Interviews
14/09/2022
Interviews

‘Er is geen idee over goed onderwijs’

Jan van de Ven heeft zich als roerganger van PO in Actie, medeoprichter van Het Lerarencollectief en programmamanager bij ...

Lees meer
Created with Sketch.
Professionalisering
14/09/2022
Professionalisering

Toetsen leergericht gebruiken

Hoe kun je de resultaten van toetsen niet zien als doel op zich, maar als middel om van te leren en over je onderwijs na t...

Lees meer
Created with Sketch.
Taal
14/09/2022
Taal

Leesplezier aanwakkeren

Kinderen die elkaar enthousiast maken voor boeken. Dat klinkt als een ideale situatie en dat is het ook! In dit artikel le...

Lees meer
Created with Sketch.
Oriëntatie op mens en wereld
14/09/2022
Oriëntatie op mens en wereld

Methodematrix wereldoriëntatie

De keuze voor een nieuwe methode ontstaat vaak vanuit de behoefte om het vak wereldoriëntatie anders te gaan vormgeven. Ze...

Lees meer
Created with Sketch.
Taal
14/09/2022
Taal

Leeskrachten gevraagd

De gemiddelde student aan de pabo is geen lezer meer, zo blijkt uit onderzoek van de Pabo Zwolle en Stichting Lezen. Aanst...

Lees meer
Created with Sketch.
Columns
30/08/2022
Columns

Wat en hoe

Als je het Nederlandse onderwijsstelsel platslaat, komt het hier op neer: de politiek gaat over het wat en de school over ...

Lees meer
Created with Sketch.
Professionalisering
12/09/2022
Professionalisering

Aanpak tegen pesten

Sinds 2015 dient elke school een anti-pest coördinator (APC) aan te stellen die het aanspreekpunt is bij pestgedrag bij le...

Lees meer
Created with Sketch.
Taal
12/09/2022
Taal

Taal op maat

Hoe fijn is het dat je als leerkracht kan terugvallen op een plan om een succesvol taaltraject in te zetten welke passend ...

Lees meer
Created with Sketch.
Professionalisering
12/09/2022
Professionalisering

Eerlijke kansen centraal

Het thema ‘Kansengelijkheid’ heeft volledig de aandacht in het onderwijs.

Lees meer
Created with Sketch.
Professionalisering
12/09/2022
Professionalisering

The true size

Wist je dat Groenland op de kaart groter is dan Afrika? Klopt dat wel? De kaart die wij, bijvoorbeeld met Google Maps, het...

Lees meer
Created with Sketch.
Professionalisering
12/09/2022
Professionalisering

Excel formula bot

Maak het jezelf een beetje makkelijker als je veel met Excel of Google Sheets werkt. Het gebruiken van formules kan je een...

Lees meer
Created with Sketch.
Professionalisering
12/09/2022
Professionalisering

Digitale geletterdheid

Ga in acht stappen met je school aan het werk met digitale geletterdheid. In het masterplan basisvaardigheden van minister...

Lees meer
Created with Sketch.
Professionalisering
12/09/2022
Professionalisering

Apps maken

Maak zelf snel een mooie, overzichtelijke webapplicatie met Jotform waarmee je gemakkelijk informatie ophaalt of waarmee j...

Lees meer
Created with Sketch.
Professionalisering
12/09/2022
Professionalisering

Spelend leren typen

Oefen op een leuke en gratis manier het blind typen! Vliegend door de ruimte kom je woorden en andere ruimteschepen tegen ...

Lees meer
Created with Sketch.
Professionalisering
12/09/2022
Professionalisering

Banaan op de ukulele

Waarschijnlijk ken je het lied ‘Banaan’ wel en anders is dit lied een lekkere oorwurm om je klas aan te leren, feest gegar...

Lees meer
Created with Sketch.