Profile

Dé basis voor het basisonderwijs

Taal
03/12/2021
Leestijd 1 minuut
Geschreven door Bianca Pannekoek

Signalen tijdig herkennen

Een goede taalontwikkeling heeft onmiddellijk effect op relaties, werkgebied en school.

Save the children

Maar wat is nu eigenlijk een taalontwikkelingsstoornis, hoe kun je dit herkennen en wat kun je doen om het jonge kind hierin te ondersteunen? Al deze vragen worden beantwoord aan de hand van handvatten en tips. Er wordt specifiek aandacht geschonken aan indicaties in Voor- en Vroegschoolse educatie en het belang van verbinding tussen diverse spelers. De sociaal-emotionele ontwikkeling verdient een apart hoofdstuk, waarbij niet passend gedrag ook belangrijk is. Er wordt een doorgaande lijn naar de groepen 1, 2, 3 en 4 besproken, waarbij het gaat om leren lezen, woordenschat, spelling en begrijpend lezen en luisteren.

Taalontwikkelingsstoornissen bij het jonge kind
Bernadette Sanders
Tielt, LannooCampus, 2021, 287 pp.
ISBN 978 94 014 7840 3, € 29,99