Profile

Dé basis voor het basisonderwijs

Taal
17/03/2019
Leestijd 3-4 minuten
Geschreven door Marieke Baselmans

Tutorlezen

Onderzoek toont aan dat Tutorlezen een positief effect heeft op het technisch en begrijpend lezen. Zowel voor de helpende leerlingen (hogere groep) als de leerlingen (lagere groep) die worden geholpen met lezen.

Save the children

De boeken in de leesstraat sluiten enorm aan bij de belevingswereld van de kinderen en zorgen voor plezier in lezen

De cognitieve prestaties van je tutorleerlingen gaan vooruit, maar ook op sociaal-emotioneel gebied boeken tutorleerlingen winst. Doordat het leren lezen beter gaat, zal het zelfvertrouwen van leerlingen toenemen.  

 

Voordelen 

Het tutorprogramma geeft je tutoren de mogelijkheid extra te oefenen met de basisstof en eventuele hiaten in hun kennis of vaardigheden te vullen. Daarnaast leren je tutoren om feedback te geven, systematisch te werken, worden hun verbale mogelijkheden uitgebreid en zullen ze verantwoording leren dragen voor hun leerling. Tenslotte zal ook het gevoel van eigenwaarde van de tutoren toenemen; hij of zij verricht immers verantwoordelijk werk. 

 

Niveau 

Het hoofddoel is het verhogen van de leesvaardigheid van de tutorleerling, daarom is zijn of haar leesniveau het uitgangspunt. Daarbij gaat het erom dat het kind leert lezen wat er echt staat, dus minder fouten maakt en dat het vlotter leert lezen. Belangrijk hierbij is dat je leerling boeken leest op beheersingsniveau, ook wel instructieniveau genoemd.  

Bij het kiezen van een boek moet niet alleen gekeken worden naar het technisch leesniveau, maar ook naar het begripsniveau. Op veel boeken staat het begripsniveau, uitgedrukt in Clib, aangegeven. Om ervoor te zorgen dat de kinderen het juiste boek lezen, is het aan te raden bij tutorlezen de beide kinderen samen een boek te laten uitkiezen. Ze kunnen daarvoor eventueel gebruikmaken van het lijstje in het Logboekje tutorlezen, uitgegeven door Delubas 

Of je reikt je leerlingen zelf aandachtspunten hiervoor aan: Bekijk de voorkant van het boek: denk je dat je al weet waar het boek over zal gaan? Lees de titel van het boek: lijkt het een leuk onderwerp? Wie is de schrijver van het boek? Heb je meer van hem of haar gelezen? Vond je dat leuke boeken? Lees een stukje in het boek. Is het niet té moeilijk of té makkelijk? 

Geschikte tutor 

Wat maakt een leerling geschikt als tutor? Deze leerling is gemotiveerd om andere leerlingen te helpen en is geduldig. Hij of zij begrijpt wat tutorlezen inhoudt en weet een fijne, veilige leesstituatie te creëren.  

 

Ervaringen 

Mieke Raaijmakers en Mariëlle Crijns, leescoördinatoren en initiatiefnemers van de Leesstraat op basisschool Aan de Meule in Sittard, delen hun ervaringen en tips. 

 

Kunnen jullie in het kort aangeven hoe jullie de tutoren instrueren? 

We hebben vooraf met de kinderen in een aparte bijeenkomst de afspraken doorgenomen. We hebben ze enthousiast gemaakt voor deze verantwoordelijke rol. De kinderen konden vragen stellen en zijn positief gestart. 

 

Wat is jullie rol als leerkracht tijdens het tutorlezen? 

De tutoren begeleiden de kinderen, noteren de voortgang en geven aan wanneer de boekjes gewisseld moeten worden. De leerkrachten kijken vanaf de zijlijn mee en helpen waar nodig. Ze helpen de tutoren met het wisselen van de boeken en eventuele vragen worden beantwoord. 

 

Wat zijn de ervaringen van de kinderen met betrekking tot tutorlezen? 

De kinderen zijn enthousiast, ze vinden het leuk om in de verschillende groepen te werken en groepsdoorbrekend andere kinderen te ontmoeten. De tutoren ervaren het als een heel verantwoorde taak en nemen deze heel serieus. Ze voelen zich groot. Door de kleine groepjes worden alle kinderen gezien en gehoord. De boeken sluiten enorm aan bij de belevingswereld van de kinderen. 

 

Wat is de grootste positieve verandering die jullie zien met betrekking tot oefenen van technisch lezen sinds jullie zijn begonnen met tutorlezen?  

Het plezier in lezen en de zin om te lezen. De kinderen zijn dolenthousiast en verheugen zich op de Leestraat. We verwachten een betere leesopbrengst, de kinderen worden nu getoetst en zullen erna weer opnieuw ingedeeld worden. Na iedere AVItoetsperiode delen wij als leescoördinatoren de groepjes opnieuw in en worden de samenstellingen van de groepjes veranderd. De tutoren krijgen zo een ander groepje, zodat ook de motivatie van de kinderen optimaal blijft. 

 

Wat is jullie tip voor leerkrachten die willen starten met tutorlezen?  

De organisatie moet staan! Het aanbod van de boeken en ook het verdelen van de groepen moet goed geregeld zijn. De boeken staan in aparte dichte kasten die alleen voor de Leesstraat gebruikt worden. Elk boek is voorzien van een Leesstraatsticker. De kinderen moeten weten waar ze aan toe zijn. Hiermee bedoelen we zowel de leeskinderen als de tutoren. Het tutorlezen moet schoolbreed worden gedragen. Zorg dat het een beslissing is van het hele team. Verder is het belangrijk dat het team goed geïnstrueerd wordt. 

Save the children

Leestips 

Voor tutorlezen zijn Samenleesboeken heel geschikt. Serie 8 van de Delubas Samenleesboeken bevat van elk Samenleesboek ook een digitale variant. Net als bij de gedrukte boeken lees je samen, maar dan op scherm: een beginnende lezer leest de tekst op het laagste AVI-niveau, een meer ervaren lezer die op het hoogste AVI-niveau. De voorleesfunctie kan voor beide niveaus afzonderlijk aan- en uitgezet worden. Zo kan een beginnende lezer met een digitaal Samenleesboek ook zelfstandig aan de slag. In de digitale Samenleesboeken wordt de gelezen tekst ondersteund door animaties (bewegende beelden), deze laten het verhaal tot leven komen en zorgen ervoor dat de kinderen de tekst nog beter kunnen begrijpen. Doordat de animaties pas na het lezen worden afgespeeld, kunnen de kinderen zich steeds eerst volledig op de tekst concentreren. De digitale Samenleesboeken bevatten leuke, gevarieerde leesspelletjes die erop gericht zijn het plezier én het leesbegrip van kinderen te verhogen. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een spelletje. De kinderen kunnen voor ze beginnen met lezen zelf kiezen of ze de spelletjes willen spelen. 

www.samenleesboeken.nl