Profile

Dé basis voor het basisonderwijs

Blogs
16/09/2019
Leestijd 2-3 minuten
Geschreven door Renée van Eijk

Start van je dag

‘Goedemorgen Rohit, lekker geslapen? Op je tafel ligt een werkblad, daar kan je alvast aan beginnen.’ ‘Goedemorgen Kirina, fijn dat je er weer bent!’

Save the children

Renée van Eijk heet een leerling 's ochtends vroeg welkom bij de deur van haar klas

Het lijkt zo simpel, misschien is het dat ook, maar onderschat de impact niet! De start van je dag bepaalt voor een groot deel de dag. Praktisch gezien betekent het dat je de tijd neemt om je leerlingen te groeten, een hand te geven, de naam te noemen en in de ogen te kijken. De groet is het contact, de hand is de nabijheid, de naam de erkenning en hun ogen vertellen je veel over hoe je leerlingen binnenkomen en beginnen aan hun dag. Nog voordat de eerste bel gaat, heb je alle kinderen persoonlijk aandacht kunnen geven, wat een winst!
Ik sta zelf altijd in de deuropening, precies zo dat ik de klas overzie én de gang. Ik vertel ze wat ik verwacht, zoals ik in het begin omschrijf. Als er even niemand binnenkomt, kijk ik de klas in en complimenteer ik de kinderen die doen wat er van ze wordt verwacht. Zeker in het begin van het schooljaar staat mijn verwachting op het bord geschreven, vergezeld van een visuele ondersteuning.
Op school is namelijk op school. Dat betekent niet dat er geen tijd is voor een praatje, maar wel dat de focus van de kinderen bij ons in de klas op een rustige manier verschuift van thuis naar school. Er is geen ruimte voor ruis en dus is er rust. Er mag gepraat worden met elkaar, wel wil ik dat de leerlingen naar hun eigen plekje toe lopen.
De ouders die mee naar binnen komen, kijken mee naar de opdracht die klaarligt en zien op die manier waar hun kind mee bezig is op school. Vaak is de begintaak een opdracht die aansluit bij het doel van de vorige dag, puur om een bepaald onderdeel te herhalen, of een opdracht die vooruitloopt op een van de doelen van de komende dag. Soms is het een denkvraag waar ze met hun groepsgenoten over in gesprek gaan.
De begintaak heeft dus een organisatorisch én didactisch voordeel. Hebben de leerlingen gisteren voor het eerst met bijvoeglijk naamwoorden kennisgemaakt? Dan moeten ze als begintaak bijvoorbeeld de jurk of de auto omschrijven waar op het bord een afbeelding van staat. Gaan ze vandaag beginnen met de Tweede Wereldoorlog? Ik laat ze een woordveld maken met woorden die ze al kennen. Moeten ze bij de rekenles de getallenkaartjes uitknippen, dan laat ik ze dat doen als begintaak. Hebben we gisteren Sinterklaas gevierd? Ik laat ze er als begintaak met elkaar even over napraten aan de hand van vragen op het bord. Het kan alle kanten op!
Als de bel gaat, stopt het kletsen en werken de kinderen in stilte nog vijf minuten verder. Er zijn namelijk altijd kinderen die net voor de bel binnenkomen, die wil ik ook de tijd geven om te werken aan de startopdracht. Ook zij mogen even rustig landen en de aandacht verplaatsen naar de klas. De ouders zijn vertrokken, de kinderen zijn binnen én in de leerstand. De dag kan beginnen!

Renée van Eijk